FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  Nemrznoucí směs -20 5L Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

  Nemrznoucí směs -20 5L

  Nemrznoucí směs do ostřikovačů Sandex -20°C

  Obsahuje:
  Propan-2ol-EINECS 200-661-7, n-oktylsulfonát sodný - CAS 2832-45-3

  Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte obal těsně uzavřený. zamezte styku s kůží a očima.

  Výrobce:
  FIKA PARTNER, s.r.o. Zastávka u Brna 664 84 ČR 00420 603 516 346

  Telefon pro případ mimořádné situace:
  nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575, Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

  Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců ode dne výroby uvedeného na obalu.

  Balení:
  1 litr - 8 kusů v kartonu / 480 ks PAL
  3 litry - 140ks na paletě
  5 litrů - 99 kusů na paletě

  Potřebujete lepší cenu do výběrovky - volejte 731 558 625

  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: fika222     Obsah: 5000ml    
  Vaše cena bez DPH: 82.00 Kč     Vaše cena s DPH: 99.00 Kč     Počet kusů: