FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  WC gelový čistič na rez a vodní kámen! Účinné řešení pro úklid toalet.

  WC čistič ? gelový o objemu 750ml

   

  Vynikající gel na čištění WC, sanitární techniky, výborně odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny, ničí bakterie, je modře obarvován a parfemován svěží vůní typu modřín.

   

  Díky své vyšší hustotě ulpívá déle na stěnách toalet a působí tak na rez a vodní kámen déle.  Tento výrobek je určen pro úklidové firmy a provozy v hotelech.  Hustotu tohoto gelu lze uzpůsobit požadavkům zákazníka.  Příliš vysoká hustota zde může způsobovat, že přípravek zůstává na stěnách i po druhém a třetím spláchnutí. Z tohoto důvodu se při stejné koncentraci (kvalitě a čistící síle výrobku) nezahušťuje na nejvyšší možnou hustotu.

   

  V případě zájmu ale za stejnou cenu můžeme zajistit nejvyšší konzistenci.

   

  Standardně vyrábíme v konzistenci osvědčené hotely (dokonalý oplach po druhém spláchnutí).

   

  Upozornění:

  Standardní věty o nebezpečnosti (R-věty)
  R 36/38 Dráždí oči a kůži.
  Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)
  S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
  S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
  S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
  S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
  Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě
  Kyselina chlorovodíková
  2.3 Další nebezpečnost
  Přípravek je dráždivý, dráždí oči a kůži. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

   

   

  WC gel

   

   

  hygiena

   

   

  kyselina chlorovodíková a fosforečná

   

  WC čistič na rez a vodní kámen

   

  velkoobchod drogerie

  úklidové služby

   

  WC čistič

  úklidové služby

   

   

   

  WC gel do hotelu

   

  levný toaletní papír