FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  PANTRA PROFESIONAL 15kg profesionální prací prášek Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  PANTRA PROFESIONAL 15kg profesionální prací prášek

  PANTRA PROFESIONAL 15kg profesionální prací prášek profesionální prací prášek.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.
  Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
  Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

  Doplňující informace: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % fosforečnany, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky,< 5 % bělicí činidla na bázi kyslíku, parfémy.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro1624     Obsah: