FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  SALBET 1l odstraňovač skvrn Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  SALBET 1l odstraňovač skvrn

  SALBET 1l odstraňovač skvrn Vysoce účinný odstraňovač skvrn.

  Signální slovo: Nebezpečí.

  Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

  Standardní věty o nebezpečnosti: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

  Doplňkové věty: Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, DIPENTENE, Terpinolene. Může vyvolat alergickou reakci.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2419     Obsah: