FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l růžový Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l růžový

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l růžový Tekutý odstraňovač skvrn Oxi Action odstraní všechny druhy skvrn.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

  Nebezpečné složky: peroxid vodíku alkoholy, C12-18, ethoxylované alkoholy, C12-16, ethoxylované benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2420     Obsah: