FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  STURA FACILE 1000ml

  Čistič odpadů s obsahem kyseliny sírové 66 Bé. Pozor! Žíravina!
  Přípravek je určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod., ucpaných tuky, mýdlem, vápenitými usazeninami, vlasy, papírem, vložkami, hadrem. Při používání je nutné vyloučit styk s kůží a vniknutí do očí. Do přípravlu nikdy nepřilévat vodu, nebezpečí vystříknutí a poleptání.

  Návod k použití: Přípravek je nutno nalít přímo do odpadu, vyloučit kontakt kyseliny s povrchem umyvadla, vany či kovu, apod. Přípravek nalévejte velmi pomalu a postupně v doporučeném množství a nechejte působit dle níže uvedeného schématu. Teprve poté (za 15 až 30 minut) propláchněte velkým množstvím vody. Při manipulaci používejte gumové rukavice, chraňte oči a obličej ochranným štítem. Nenakládejte se obličejem nad čištným odpadem. Přestane-li kyselina vytékat z lahve, lahev nemačkejte, ale dejte ji do svislé polohy, aby se mohl samovolně nasát vzduch.
  umyvadla a sprchy WC kanalizace dávka v ml ....................150 .......... 300 .... 500 a více
  doba působ. v min. ....... 15 ............ 25 ...... 30 a více
  Preventivně lze používat 1 krát týdně poloviční dávku.
  Upozornění: Nachází-li se místo ucpání (blok odtoku) odpadu mezi výlevkou a sifonem, je nutné nejdříve tento blok mechanicky odstranit a teprve poté použít Sturafacile. V případě nedodržení přesného postupu (pomalu a postupně vlévat určenou dávku pouze do odpadu), možnost vybublání směsi kyseliny a vody, která pak může poškodit okolí vtoku, obzvláště barevné plasty a smalty! NEPOLÍT OKOLÍ ODPADU! Návod k otevření obalu: Bezpečnostní uzávěr stisknou směrem ke dnu a současně otáčet.
  Likvidace obalu:Prázdný a poté vodou vypláchnutý obal lze likvidovat s běžným odpadem.
  Pozor: Vodu lze vlévat do obalu až po jeho úplném vyprázdnění.
  Bezpečnostní opatření: Při potřísnění odstranit znečištěný oděv a zasažené místo omývat velkým množstvím vody a nakonec umýt mýdlem. Při zasažení oka neprodleně vyplachovat alespoň 10 až 15 minut proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc.
  Při požití ihned vypít 1/2 l vody nebo mléka. Zvracení nevyvolávat, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tel. toxikologického centra: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.
  R35 Způsobuje těžké poleptání.
  S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
  S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.
  S27 Okamžitě odložte kontaminované oblečení.
  S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.
  S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
  S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.
  S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
  C žíravý

  Potřebujete lepší cenu do výběrovky - volejte 731 558 625

  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro089     Obsah: 1000ml    
  Vaše cena bez DPH: 95.00 Kč     Vaše cena s DPH: 114.00 Kč     Počet kusů: